• News about NAI Hellas


    News

  • News


    News

NAI Hellas Hospitality Report Press release part 2 November 2016
 

Βάσει της τελευταίας έρευνας Hospitality της NAI Hellas για το 2016

Σημαντικές νομοθετικές, πολεοδομικές & φορολογικές αλλαγές θέτουν προκλήσεις και δημιουργούν ευκαιρίες στις επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού κλάδου της χώρας, ενώ ο ανταγωνισμός από δραστηριότητες που εντάσσονται στο πλαίσιο της λεγόμενης οικονομίας διαμοιρασμού (sharing economy) στον τουρισμού ολοένα και εντείνεται, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα για την αγορά των ξενοδοχείων της NAI Hellas, εταιρίας συμβούλων, εκτιμητών & διαχειριστών επαγγελματικών ακινήτων, μέλος της NAI Global.

Σύμφωνα με το Ν. 4276/2014, όλες οι υπάρχουσες άδειες ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων/διαμερισμάτων καταργούνται στις 31/12/2017, οπότε και γίνεται απαραίτητη η λήψη νέας άδειας σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νέος Νόμος. Επιπλέον, από τις αρχές του περασμένου έτους όλα τα υπάρχοντα και νέα τουριστικά καταλύματα υποχρεούνται σε νέο πιστοποιητικό κατάταξης, αστέρια για τα ξενοδοχεία και κλειδιά για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια/διαμερίσματα.

Σύμφωνα με την NAI Hellas, ο διαχωρισμός των διαδικασιών για την κατάταξη και την αδειοδότηση των τουριστικών μονάδων – που πριν πήγαιναν μαζί – θα επιφέρει γενικευμένη ανακατανομή του υπάρχοντος τουριστικού αποθέματος σε κατηγορίες αστεριών. Το νέο πιστοποιητικό κατάταξης σε αστέρια περιλαμβάνει 13 κατηγορίες με συνολικά 161 κριτήρια βαθμολόγησης, όπως τεχνικές προδιαγραφές, ελάχιστο μέγεθος χώρων και δωματίων, προσφερόμενες υπηρεσίες κ.α., ενώ οι βαθμοί που πρέπει να συγκεντρώσει η επιχείρηση ξεκινούν από 1.500 για πιστοποίηση ενός αστέρα και φθάνουν τους 5.500 για πιστοποίηση 5 αστέρων. Τα νέα κριτήρια που θεσπίζονται είναι ιδιαίτερα αυστηρά με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός τουριστικών μονάδων να αλλάξει σύντομα κατηγορία. Η κίνηση αυτή θα επιφέρει παράλληλα «ισορροπία» στην τουριστική αγορά, αφού θεσπίζει μια κοινή διαδικασία κατάταξης για το σύνολο της χώρας. Επιπλέον, αναμένεται να εξισορροπήσει το τουριστικό προϊόν στα πλαίσια του παγκόσμιου ανταγωνισμού και να οδηγήσει στην αναβάθμιση του εγχώριου τουριστικού προϊόντος.

Από πολεοδομικής άποψης, τον Αύγουστο του 2016, νέα υπουργική απόφαση κατάργησε τα «Μέτρα για ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη. Περιοχές ελέγχου τουριστικής ανάπτυξης» που έθεταν περιορισμούς τόσο στην ανέγερση νέων καταλυμάτων όσο και στην αναβάθμιση υφιστάμενων μονάδων. Σύμφωνα με την παλαιά απόφαση, υπήρχαν δύο κατηγορίες περιοχών, οι κορεσμένες περιοχές και οι περιοχές ελεγχόμενης τουριστικής ανάπτυξης, οι τελευταίες εκ των οποίων αφορούσαν 76 περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Στις κορεσμένες περιοχές απαγορευόταν η ανέγερση νεών καταλυμάτων ενώ επιτρεπόταν η προσθήκη επιπλέον εγκαταστάσεων με σκοπό την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών για ξενοδοχεία 4 αστέρων και άνω. Στις περιοχές ελεγχόμενης τουριστικής ανάπτυξης, η παλαιά απόφαση επέτρεπε την ανέγερση ξενοδοχείων της κατηγορίας 4 αστέρων και άνω καθώς και την αναβάθμιση υφιστάμενων μονάδων σε κατ’ ελάχιστον όμως κατηγορία 4 αστέρων. Σύμφωνα με την NAI Hellas, η κατάργηση μετά από 30 χρόνια του καθεστώτος των περιοχών ελέγχου τουριστικής ανάπτυξης αποτελεί σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης καθώς επιτρέπει σε ξενοδοχεία χαμηλής κατηγορίας να αναβαθμίσουν και να εκσυγχρονίσουν τις εγκαταστάσεις τους, και αποτελεί σημαντικό επενδυτικό κίνητρο για την επαναλειτουργία κλειστών ξενοδοχειακών μονάδων. Επιπλέον, δείχνει την ανάγκη του κλάδου να λειτουργεί στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς. Ο τουριστικός κλάδος όπως και οι υπόλοιποι κλάδοι της οικονομίας επηρεάζεται από την υπάρχουσα ζήτηση και προσφορά, και έχει μηχανισμούς ώστε να μπορεί αυτόνομος να αντιλαμβάνεται την ανάγκη για επιπλέον τουριστική ανάπτυξη και σε ποιο επίπεδο.


Στον αντίποδα, οι σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις που έχει υποστεί η αγορά των ξενοδοχείων επηρεάζουν σημαντικά τον κλάδο και επιβαρύνουν το Ελληνικό τουριστικό προϊόν, πλήττοντας την ανταγωνιστικότητά του. Πέρα από την αύξηση του Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες φιλοξενίας αλλά και στις υπηρεσίες εστίασης που επίσης επηρεάζουν και το ξενοδοχειακό κλάδο, ακόμα και σε νησιά του Αιγαίου που απολάμβαναν μέχρι πρότινος ευνοϊκό καθεστώς, ο κλάδος έχει να αντιμετωπίσει την επιβολή του ημερήσιου τέλους διαμονής που προβλέπεται για όλες τις κατηγορίες ξενοδοχείων αλλά και την κατάργηση της εξαίρεσης των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων των ξενοδοχείων από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ που θα ανέρχεται στο 0,1% της φορολογητέας αξίας του ακινήτου.

H φορολογική επιβάρυνση αποτελεί πάντα αντικίνητρο όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά παγκοσμίως και οδηγεί σε χαμηλή ανταγωνιστικότητα και αδιαφάνεια. Αντίθετα κίνητρα για φοροαπαλλαγές θα πρόσφεραν και μεγαλύτερη διαφάνεια αλλά και περισσότερα έσοδα στα ταμεία του κράτους.

Στα πλαίσια της αδυναμίας μιας χώρας να προσφέρει κίνητρα αλλά και να ορίσει ένα δομημένο περιβάλλον για την υγιή ανταγωνιστικότητα αναπτύσσονται ραγδαία εναλλακτικές επιχειρηματικές δράσεις όπως αυτής της οικονομίας του διαμοιρασμού (sharing economy), η πλειοψηφία της οποίας μέχρι στιγμής είναι μη ελεγχόμενη και εκτός νομοθετικού πλαισίου.

Σύμφωνα με την NAI Hellas, η ανεξέλεγκτη δράση των υπηρεσιών αυτών που ανταγωνίζονται κάθετα τον ξενοδοχειακό κλάδο επηρέασε σημαντικά το 2015 τις πληρότητες των ξενοδοχείων. Επιπλέον, η οικονομία του διαμοιρασμού δεν προκαλεί μόνο αθέμητο ανταγωνισμό ως προς τα ξενοδοχεία αλλά επηρεάζει και τις τοπικές κατοικίες όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του Βερολίνου όπου οδήγησε σε ραγδαία αύξηση των ενοικίων κατοικιών, κατά 50%. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει νέο Νόμο ο οποίος προβλέπει φορολογική επιβάρυνση στους ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων ακινήτων μέσω διαδικτυακών πλατφορμών που θα φθάνει το 3% για τιμές ενοικίασης μέχρι 150€ ανά διανυκτέρευση και το 6% για τιμές ενοικίασης άνω των 150€ ανά διανυκτέρευση. Επιπλέον, θα προβλέπει μέγιστη διάρκεια ενοικίασης τις 90 ημέρες ετησίως και την εγγραφή τέτοιου είδους ενοικιαζόμενων ακινήτων σε ειδικό μητρώο.

Δεδομένου και των θετικών επιπτώσεων των υπηρεσιών αυτών στις αφίξεις και στην τοπική οικονομία απομένει να δούμε το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα οδηγήσει στην ομαλή λειτουργία της οικονομίας του διαμοιρασμού στη χώρα μας.

Ολόκληρη η έρευνα Hospitality της NAI Hellas είναι διαθέσιμη στην ενότητα research της ιστοσελίδας μας.